Het Gesprek

“Wij willen die enorme, ongebruikte ruimte teruggeven aan Maastricht: aan de stad die ruimte nodig heeft en die daarmee de spoorbarrière definitief kan slechten.”  

Het gesprek: zo kan Maastricht haar spoorbarrière slechten

Na de ondertunneling van de A2 resteert de spoorbarrière tussen Oost en West in Maastricht. De twee van oudsher betrokken Maastrichtenaren Jo Coenen en Luc Soete hebben hun visie voor de spoorondertunneling uitgewerkt tot de gebiedsontwikkeling onder de noemer ‘Around the Tracks’.
Hierdoor verandert het veelal ongebruikte spooremplacement van een tien hectare groot niemandsland dat de stad verdeelt tot een nieuw stedelijk gebied en dat uitgelezen kansen creëert voor inwoners, woningzoekers en reizigers.
Na een eerste gespreksronde met veel opmerkingen, gezonde kritieken en meer dan 1.000 steunbetuigingen hebben zij hun plan verder uitgewerkt waardoor nu een meer realistische en gedragen versie op tafel ligt. Hierover gaan zij onder leiding van Guido Wevers graag opnieuw het gesprek aan tijdens twee bijeenkomsten.

De bijeenkomst van 2 maart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Inschrijving voor de bijeenkomst van 9 maart is helaas niet meer mogelijk.

DutchEnglish